Atenció al públic:

9h-13h / 15h-18h

Berenguer el Vell, 10

17500 Ripoll

972 700 061

vedrunaripoll@vedruna.cat

Educació secundària

ARQUITECTES DEL NOSTRE FUTUR

(DE 12 A 16 ANYS)

El nostre objectiu

És la darrera etapa obligatòria en la trajectòria acadèmica dels alumnes, al final de la qual cal prendre decisions importants. La comencen essent nens i nenes i l’acaben essent nois i noies amb una manera de fer i de ser molt definida. El nostre objectiu és que siguin el màxim competents en:

 • L’ús de noves tecnologies : no hi ha volta enrere; és el món que els espera.
 • L’aplicació de destreses comunicatives : saber-se expressar i ser bons comunicadors. El domini de llengües estrangeres : “Quantes més, millor”
 • L’adquisició de bons valors i de bons hàbits : “Una bona persona sempre és un millor professional”
 • Treball competencial, cooperatiu i per projectes.Escola inclusiva: grups heterogenis. Reforç i ampliació dins i fora de l’aula.
 • Activitats complementàries destinades a ampliar, d’una banda, les llengües estrangeres: anglès, alemany i francès i, per altra banda, la robòtica.
 • Aprendre a viure sabent conviure i gestionant els conflictes i les diferències.
 • S’avalua el dia a dia a cada matèria. S’entén l’avaluació com la possibilitat de millorar i es concedeix molta importància a la preavaluació que es fa a mitjans de cada trimestre en cada un dels quatre cursos.
 • Entenem la tutoria com el vincle de l’alumne/a amb un/a referent i que facilita una relació regular de la família amb l’escola. Els valors són essencials sempre, però especialment en aquesta etapa. Potenciem el voluntariat i fem el Servei comunitari.
 • Oferim estades lingüístiques a l’estranger, el Batxillerat Dual i preparació i realització dels exàmens de Cambridge a la mateixa escola. Disposem de l’auxiliar de conversa unes hores a cada curs.

El nostre horari és :

 •  Dilluns, dimarts i dijous de 8h a 13:25 / 15h a 17h
 •  Dimecres de 8h a 14:25
 •  Divendres de 8h a 13:25

Fem estades de tres dies a cases de colònies a1r, 2n i 3r per fer el Treball de Síntesi, sortides culturals i lúdiques específiques a cada curs i viatge de final d’etapa a 4t d’ESO.

Oferim assessorament psicopedagògic. Orientem els alumnes al final de l’etapa perquè puguin triar amb assessorament, coneixement i criteri propi.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website