Atenció al públic:

9h-13h / 15h-18h

Berenguer el Vell, 10

17500 Ripoll

972 700 061

vedrunaripoll@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

logo_aula_de_futuro_vertical_color_400px

AULA FUTUR

Volem propiciar que els alumnes treballin en equip cooperatiu i arribin a crear un producte final. Aquesta manera de treballar, on moltes vegades  els equips estan interrelacionats per arribar al producte final, provoca una sèrie de situacions que en una aula ordinària es fa difícil de dur a terme, per tant un espai inspirat en la idea “aula futur” ens ho permet . Alumnes treballant en diferents espais segons les necessitats del què estan fent, un espai de debat per exposar el què van aprenent, un lloc on poder crear… Aquesta distribució ajuda als alumnes a l’hora de treballar i al mestre a l’hora d’organitzar la classe i la tasca a fer.

Visita el nostre sites clicant aquí

apb

ABP: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

Què facilita treballar per projectes?

 • Afavoreix els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes (diferents realitats, diferents capacitats)
 • Comparteix l’aprenentatge i coneixement (aprenem junts)
 • Desenvolupa les intel·ligències de cadascú
 • Fomenta l’autonomia, resolució de conflictes i presa de decisions

Objectius:

 • Facilitar un treball interdisciplinar
 • Fomentar l’autonomia, la presa de decisions i la iniciativa personal
 • Afavorir el treball cooperatiu de l’alumnat
 • Facilitar el treball competencial
 • Desenvolupar les intel·ligències múltiples dels alumnes
 • Posar en pràctica les eines del web 2.0
 • Fomentar la connexió amb el món més enllà de l´aula
 • Fer l´alumnat conscient del seu propi procés d´aprenentatge
image14

ILEC

Projecte d’impuls per la lectura
Un dels objectius prioritaris de la nostra escola és potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Fa tres cursos que ens presentem al Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta, dues vegades consecutives hem tingut l’honor d’arribar a la final i el curs 2013-14 l’alumna de 4t de EPRI Emma Rodríguez Otera va ser la guanyadora de la seva categoria.

El curs 2017-18 l’alumna de 3r d’ESO Mariona Fernández va ser la guanyadora del Certamen.

image3

ESCOLA VERDA

Ens sentim molt orgullosos de ser PREMI MEDI AMBIENT 2007 A ACTUACIONS DE GESTIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS EN LA CATEGORIA DE CENTRES EDUCATIUS.
SOM escola verda perquè volem innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Ens plantegem tres grans objectius:

 • Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del nostre entorn.
 • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
santjoandeu

CONVENI VEDRUNA CATALUNYA AMB SANT JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

image19

APRENENTATGE-SERVEI

Una proposta educativa per tal de combinar l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb l’aplicació real en un servei a la comunitat.
Amb aquest projecte s’afavoreix que els alumnes, i alhora futurs ciutadans i ciutadanes, assimilin destreses per conviure i construir societats més cohesionades, lliures i equitatives amb un sentiment d’identitat compartida.
Es realitza a 3r d’ESO.

image7

PROJECTE DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

image26

PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA - TECNOLOGIES DIGITALS PER A L’APRENENTATGE

Participem en el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’A-prenentatge per tal d’afavorir que els alumnes assoleixin la competència digital, incentivant-ne la motivació mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, i promoure’n les vocacions cientificotecnològiques, i també donar a conèixer les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals al nostre dia a dia.

image6

ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE (GOOGLE APPS...)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
 • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.
image1

ROBÒTICA EDUCATIVA EN HORARI ESCOLAR A PARTIR DE P3

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

image11

PROJECTES SOLIDARIS

Volem impulsar l’acció social i les activitats solidàries de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat. Per això cada curs l’escola organitza diferents actuacions com ara: recollida de roba de diferents temporades, participació en el banc d’aliments, actuacions teatrals i musicals amb taquilla invertida per col·laborar en diferents projectes … Així mateix l’escola col.labora amb diferents entitats del poble com Càrites i Creu Roja i també amb la Fundació VIC (Vedruna Intercontinental Comunion) entre altres.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website