Atenció al públic:

9h-13h / 15h-18h

Berenguer el Vell, 10

17500 Ripoll

972 700 061

vedrunaripoll@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

apb

ABP: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

Què facilita treballar per projectes?

 • Afavoreix els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes (diferents realitats, diferents capacitats)
 • Comparteix l’aprenentatge i coneixement (aprenem junts)
 • Desenvolupa les intel·ligències de cadascú
 • Fomenta l’autonomia, resolució de conflictes i presa de decisions

Objectius:

 • Facilitar un treball interdisciplinar
 • Fomentar l’autonomia, la presa de decisions i la iniciativa personal
 • Afavorir el treball cooperatiu de l’alumnat
 • Facilitar el treball competencial
 • Desenvolupar les intel·ligències múltiples dels alumnes
 • Posar en pràctica les eines del web 2.0
 • Fomentar la connexió amb el món més enllà de l´aula
 • Fer l´alumnat conscient del seu propi procés d´aprenentatge
image14

ILEC

Projecte d’impuls per la lectura
Un dels objectius prioritaris de la nostra escola és potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Fa tres cursos que ens presentem al Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta, dues vegades consecutives hem tingut l’honor d’arribar a la final i el curs 2013-14 l’alumna de 4t de EPRI Emma Rodríguez Otera va ser la guanyadora de la seva categoria.

El curs 2017-18 l’alumna de 3r d’ESO Mariona Fernández va ser la guanyadora del Certamen.

image3

ESCOLA VERDA

Ens sentim molt orgullosos de ser PREMI MEDI AMBIENT 2007 A ACTUACIONS DE GESTIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS EN LA CATEGORIA DE CENTRES EDUCATIUS.
SOM escola verda perquè volem innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Ens plantegem tres grans objectius:

 • Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del nostre entorn.
 • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
santjoandeu

CONVENI VEDRUNA CATALUNYA AMB SANT JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

image19

APRENENTATGE-SERVEI

Una proposta educativa per tal de combinar l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb l’aplicació real en un servei a la comunitat.
Amb aquest projecte s’afavoreix que els alumnes, i alhora futurs ciutadans i ciutadanes, assimilin destreses per conviure i construir societats més cohesionades, lliures i equitatives amb un sentiment d’identitat compartida.
Es realitza a 3r d’ESO.

image7

PROJECTE DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

image26

PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA - TECNOLOGIES DIGITALS PER A L’APRENENTATGE

Participem en el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’A-prenentatge per tal d’afavorir que els alumnes assoleixin la competència digital, incentivant-ne la motivació mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, i promoure’n les vocacions cientificotecnològiques, i també donar a conèixer les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals al nostre dia a dia.

image6

ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE (GOOGLE APPS...)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
 • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.
image1

ROBÒTICA EDUCATIVA EN HORARI ESCOLAR A PARTIR DE P3

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

image11

PROJECTES SOLIDARIS

Volem impulsar l’acció social i les activitats solidàries de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat. Per això cada curs l’escola organitza diferents actuacions com ara: recollida de roba de diferents temporades, participació en el banc d’aliments, actuacions teatrals i musicals amb taquilla invertida per col·laborar en diferents projectes … Així mateix l’escola col.labora amb diferents entitats del poble com Càrites i Creu Roja i també amb la Fundació VIC (Vedruna Intercontinental Comunion) entre altres.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.