Atenció al públic:

9h-13h / 15h-18h

Berenguer el Vell, 10

17500 Ripoll

972 700 061

vedrunaripoll@vedruna.cat

Documentació i quotes

Documentació

Documents que us poden interessar

Pla d’Obertura: El Pla d’Obertura de Centre és l’organització de les diferents etapes en data d’obertura del centre al setembre.

Carta de compromís: L’objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

Normativa Organització i Funcionament del Centre: Les normes d’organització i funcionament del centre apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.

Protocol protecció dels infants i jovesL’Escola Vedruna manifesta el compromís de vetllar per la intimitat de qualsevol persona. Per aquest motiu, en el seu projecte educatiu desenvolupa aspectes preventius amb la finalitat d’eradicar qualsevol tipus d’agressió moral i física, preservant els drets de l’infant i de tots els membres de la comunitat educativa.

Projecte educatiu de centre: El projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Itinerari psicopedagògic: L’itinerari  té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú», tal i com recull el Projecte Educatiu de les Escoles Vedruna de Catalunya. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

Quotes

PLAÇA ESCOLAR  LLAR

 • Quota única (inclou esmorzar i berenar) 124€/mes – 11 mensualitats
 • Despeses anticipades 138,00€ anuals quota única
 • Lactants només tarda 80€/Mes
 • Maternals només tarda 80€/Mes
 • Llar només tarda 80€/Mes
 • Dia esporàdic Llar 10€
 • Menjador (amb berenar) 102,00€/Mes
 • Tiquet esporàdic menjador 7,70€
 • Vigilància migdia sense dinar (farinetes, llet… des de casa) 63€/mes
 • Tiquet esporàdic vigilància migdia sense dinar 5,20€/dia

PLAÇA INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 • Activitats Complementàries i serveis (permeten que els nostres alumnes disposin d’una hora més de classe cada dia) 81,00€ – 10 mensualitats
 • Despeses anticipades 138,00€ anuals quota única
 • Quota AMPA 25,00€/alumne anuals quota única. 50€ màxim per família.

Dinar i Servei de migdia (menjador amb cuina pròpia):

 • 5 dies per setmana: 138,00€/Mes
 • 4 dies per setmana: 117€/Mes
 • 3 dies per setmana: 90€/Mes

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.